Maple Healthcare Quận 7, Khu Phố Hưng Gia 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2-4 Nội, Khu Phố Hưng Gia 1, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0705 100 100
Trang web maplehealthcare.net
Vị trí chính xác 10.733.471.999.999.900, 10.671.018.289.999.900


Địa chỉ Maple Healthcare Quận 7 ở đâu?

2-4 Nội, Khu Phố Hưng Gia 1, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Maple Healthcare Quận 7 như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-19:00], Thứ Ba:[08:30-19:00], Thứ Tư:[08:30-19:00], Thứ Năm:[08:30-19:00], Thứ Sáu:[08:30-19:00], Thứ Bảy:[08:30-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  VNVC CÔNG VIÊN THANH LỄ, BÌNH DƯƠNG, Avenue