Ma nơ canh, Hoà Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 22 Huỳnh Thiện Lộc, Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 966 08 35
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.780.216, 10.663.640.199.999.900


Địa chỉ Ma nơ canh ở đâu?

22 Huỳnh Thiện Lộc, Hoà Thanh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ma nơ canh như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-17:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Shop vải áo dài Loan, Phường 8