Lương Ký Mì Gia, Phường 19

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 01 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6275 0963
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 107.918.678, 106.709.019


Địa chỉ Lương Ký Mì Gia ở đâu?

01 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Lương Ký Mì Gia như thế nào?

Thứ Bảy:[15:00-21:00], Chủ Nhật:[15:00-21:00], Thứ Hai:[15:00-21:00], Thứ Ba:[15:00-21:00], Thứ Tư:[15:00-21:00], Thứ Năm:[15:00-21:00], Thứ Sáu:[15:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  NEM NƯỚNG NHA TRANG- Mr.NEM, Phường 9