Lục Thạch – Quán ăn & Homestay – An Ninh Đông

Địa chỉ: An Ninh Tây, An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên 620000, Việt Nam

Số điện thoại: 0357 847 831

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 133.558.009,10.928.625.729.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Lục Thạch – Quán ăn & Homestay ở đâu?

Trả lời: An Ninh Tây, An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên 620000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Lục Thạch – Quán ăn & Homestay là bao nhiêu?

Trả lời: 0357 847 831

Hỏi: Lục Thạch – Quán ăn & Homestay mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hỏi: Website của Lục Thạch – Quán ăn & Homestay là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khu Nhà Trọ Hồng Xuân - Dương Tơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.