Lottery Tower, Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 719 80 99
Trang web officesaigon.vn
Vị trí chính xác 10.760.596.399.999.900, 10.667.495.729.999.900


Địa chỉ Lottery Tower ở đâu?

77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tòa Nhà Capital Place - Ngọc Khánh