Lotte Cinema Tây Ninh, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 837W+28W, Trần Quốc Toản, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3724 114
Trang web lottecinemavn.com
Vị trí chính xác 113.126.047, 10.609.583.669.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Beta Cineplex Cao Thắng, Phường 12