Lotte Cinema Nowzone, Phường Nguyễn Cư Trinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ TTTM Nowzone, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3926 2255
Trang web lottecinemavn.com
Vị trí chính xác 107.642.533, 10.668.243.729.999.900


Địa chỉ Lotte Cinema Nowzone ở đâu?

TTTM Nowzone, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Couple cinema, Phường 12