Long Thạnh Central Point – Phụng Hiệp

Địa chỉ: QL1A, Phụng Hiệp, Hậu Giang 95000, Việt Nam

Số điện thoại: 0789 523 388

Trang web: vangiaphatcorp.com

Bản đồ chỉ đường: 99.149.987,10.573.783.039.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Long Thạnh Central Point ở đâu?

Trả lời: QL1A, Phụng Hiệp, Hậu Giang 95000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Long Thạnh Central Point là bao nhiêu?

Trả lời: 0789 523 388

Hỏi: Long Thạnh Central Point mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của Long Thạnh Central Point là gì?

Trả lời: vangiaphatcorp.com

Xem thêm:  Rùa Vàng City - Lạng Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.