Lò Rượu Gạo Nếp Nguyên Chất, Tam Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VP3J+PXC, Đ. Tam Bình, Tam Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 995 59 19
Trang web
Vị trí chính xác 108.543.149, 10.673.239.799.999.900


Địa chỉ Lò Rượu Gạo Nếp Nguyên Chất ở đâu?

VP3J+PXC, Đ. Tam Bình, Tam Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Lò Rượu Gạo Nếp Nguyên Chất như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nama Chocolate Shop, Phường 2