Lò rượu Bé Ngọc, Long Thành Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 243 Trần Phú, Long Thành Nam, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0343 766 652
Trang web
Vị trí chính xác 11.266.279.299.999.900, 10.613.751.959.999.900


Địa chỉ Lò rượu Bé Ngọc ở đâu?

243 Trần Phú, Long Thành Nam, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Lò rượu Bé Ngọc như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Bia Sài Gòn Bích Ngọc, An Bình