Lò Bánh Mì Vạn Sự, TT. Dương Minh Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 528 Nguyễn Chí Thanh, TT. Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3877 566
Trang web
Vị trí chính xác 113.808.531, 1.062.239.367


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lò Bánh Mì PHƯỚC ĐẠI, Tân Châu