Lò Bánh Mì Phi Long, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 46 Tua Hai, Phường 1, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 775 43 78
Trang web
Vị trí chính xác 11.317.756.099.999.900, 1.060.902.067


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Givral C8 Phạm Hùng, Bình Hưng