LÒ BÁNH MÌ HỮU NGHỊ, TT. Dương Minh Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ KP 3, THỊ TRẤN DƯƠNG MINH CHÂU,, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TÂY NINH, TT. Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3877 713
Trang web
Vị trí chính xác 11.394.867.399.999.900, 1.062.272.053


Địa chỉ LÒ BÁNH MÌ HỮU NGHỊ ở đâu?

KP 3, THỊ TRẤN DƯƠNG MINH CHÂU,, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU, TÂY NINH, TT. Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm bánh kem Bình An, Trường Tây