Linda Resort Mini, Trung Lập Hạ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5 Nguyễn Thị Rành, Trung Lập Hạ, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0792 121 990
Trang web
Vị trí chính xác 110.055.484, 1.064.709.091


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Khách Hà An - P. Nguyễn Trãi