Lin Beauty Spa, Khu Phố 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ phú, Số 79 đường số 3, Khu Phố 2, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0367 550 692
Trang web
Vị trí chính xác 11.064.874.699.999.900, 1.066.932.626


Địa chỉ Lin Beauty Spa ở đâu?

phú, Số 79 đường số 3, Khu Phố 2, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Lin Beauty Spa như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-20:30], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  AN's spa-Massage trị liệu-Acupressure massage, Bến Nghé