Lime tea & dessert, TT. Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 116 Phạm Văn Đồng, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0393 133 233
Trang web lime-tea-dessert.business.site
Vị trí chính xác 11.291.891, 1.061.168.441


Địa chỉ Lime tea & dessert ở đâu?

116 Phạm Văn Đồng, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Lime tea & dessert như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-22:00], Chủ Nhật:[08:30-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00], Thứ Ba:[08:30-22:00], Thứ Tư:[08:30-22:00], Thứ Năm:[08:30-22:00], Thứ Sáu:[08:30-22:00]

Lime tea & dessert có website không?

lime-tea-dessert.business.site

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Home Coffee, Khu phố 4