Lime Green, Tây Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 150/14 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 700 53 54
Trang web sharpie.vn
Vị trí chính xác 108.121.274, 10.662.484.339.999.900


Địa chỉ Lime Green ở đâu?

150/14 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Lime Green như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-12:00], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm, Phường 13