Like5 – Gym Boxing Muay Thai Mma Kickboxing, Tân Sơn Nhì

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 915 Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0369 946 268
Trang web
Vị trí chính xác 107.985.778, 1.066.374


Địa chỉ Like5 - Gym Boxing Muay Thai Mma Kickboxing ở đâu?

915 Âu Cơ, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Like5 - Gym Boxing Muay Thai Mma Kickboxing như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[05:30-21:30], Thứ Ba:[05:30-21:30], Thứ Tư:[05:30-21:30], Thứ Năm:[05:30-21:30], Thứ Sáu:[05:30-21:30], Thứ Bảy:[05:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  California Centuryon Quận 1, Bến Nghé