Life Dance Studio, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0822 933 327
Trang web lifedance.vn
Vị trí chính xác 107.711.545, 10.667.115.629.999.900


Địa chỉ Life Dance Studio ở đâu?

18 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Life Dance Studio như thế nào?

Thứ Sáu:[Đóng cửa], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[12:00-21:00], Thứ Ba:[12:00-21:00], Thứ Tư:[12:00-21:00], Thứ Năm:[12:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm dạy khiêu vũ Sagadance Center, Phường 14