Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Hải Dương – P. Cẩm Thượng

Địa chỉ: 3 Ngô Quyền, P. Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Số điện thoại: 0220 3895 390

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 209.389.145,10.631.491.249.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Hải Dương ở đâu?

Trả lời: 3 Ngô Quyền, P. Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Hải Dương là bao nhiêu?

Trả lời: 0220 3895 390

Hỏi: Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Hải Dương mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Hải Dương là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Quảng Trị - Phường 1