Liêm Barber Shop, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 473 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 340 50 58
Trang web liembarbershop.com
Vị trí chính xác 10.769.571.599.999.900, 1.066.817.706


Địa chỉ Liêm Barber Shop ở đâu?

473 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Liêm Barber Shop như thế nào?

Thứ Sáu:[10:30-19:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-19:00], Thứ Hai:[10:30-17:00], Thứ Ba:[10:30-19:00], Thứ Tư:[10:30-19:00], Thứ Năm:[10:30-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Cắt Tóc Hưng, Tân Sơn Nhì