Libe Clothing Shop, Phường Phạm Ngũ Lão

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 52 Đ. Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 940 81 69
Trang web libeworkshop.com
Vị trí chính xác 107.707.105, 1.066.922.731


Địa chỉ Libe Clothing Shop ở đâu?

52 Đ. Nguyễn Trãi, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Libe Clothing Shop như thế nào?

Thứ Bảy:[09:30-22:00], Chủ Nhật:[09:30-22:00], Thứ Hai:[09:30-22:00], Thứ Ba:[09:30-22:00], Thứ Tư:[09:30-22:00], Thứ Năm:[09:30-22:00], Thứ Sáu:[09:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Shop Thời Trang Thủy, Phường 3