LEE BBQ – Ẩm Thực Hàn Quốc, Thống Nhất

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường N1, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3682 525
Trang web leebbq.com.vn
Vị trí chính xác 109.444.938, 1.068.298.964


Địa chỉ LEE BBQ - Ẩm Thực Hàn Quốc ở đâu?

Đường N1, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của LEE BBQ - Ẩm Thực Hàn Quốc như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán ốc Sài Gòn, Khu phố 4