Lẩu Tôm Sông Quê, Thanh Phước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XQQ8+XRW, Thanh Phước, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3658 687
Trang web
Vị trí chính xác 10.989.998.199.999.900, 1.067.670.639


Địa chỉ Lẩu Tôm Sông Quê ở đâu?

XQQ8+XRW, Thanh Phước, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Lẩu Tôm Sông Quê như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bò tơ Thành Thái., Tân Hưng