Lẩu cá Không Tên, Hiệp Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QL22B, Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0396 094 982
Trang web
Vị trí chính xác 11.293.403.699.999.900, 10.610.505.579.999.900


Địa chỉ Lẩu cá Không Tên ở đâu?

QL22B, Hiệp Tân, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Lẩu cá Không Tên như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-21:30], Chủ Nhật:[08:30-21:30], Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30], Thứ Tư:[08:30-21:30], Thứ Năm:[08:30-21:30], Thứ Sáu:[08:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  KFC GO! Đồng Nai, Long Bình Tân