Laptopnew – bình thạnh, Phường 24

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 399 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 24, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 7003
Trang web laptopnew.vn
Vị trí chính xác 10.805.062, 10.671.131


Địa chỉ Laptopnew - bình thạnh ở đâu?

399 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 24, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Laptopnew - bình thạnh như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-12:00], Thứ Ba:[08:30-12:00], Thứ Tư:[08:30-12:00], Thứ Năm:[08:30-12:00], Thứ Sáu:[08:30-12:00], Thứ Bảy:[08:30-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sửa Laptop Quận Bình Thạnh, Phường 25