Làng Đại Học Đà Nẵng – KĐT Số 3 – Điện Ngọc

Địa chỉ: X775+MHX, Phan Huy Chú, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam

Số điện thoại: 098 712 31 87

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 15.964.225.899.999.900,10.825.898.009.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Làng Đại Học Đà Nẵng – KĐT Số 3 ở đâu?

Trả lời: X775+MHX, Phan Huy Chú, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Làng Đại Học Đà Nẵng – KĐT Số 3 là bao nhiêu?

Trả lời: 098 712 31 87

Hỏi: Làng Đại Học Đà Nẵng – KĐT Số 3 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-18:30], Chủ Nhật:[08:00-18:30], Thứ Hai:[08:00-18:30], Thứ Ba:[08:00-18:30], Thứ Tư:[08:00-18:30], Thứ Năm:[08:00-18:30], Thứ Sáu:[08:00-18:30]

Hỏi: Website của Làng Đại Học Đà Nẵng – KĐT Số 3 là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Văn Phòng Giao Dịch Bất Động Sản Hàm Thuận Nam - Hàm Kiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.