Làng Chài Seafood – Phường 6

Địa chỉ: Khu phố Bình Khởi 17A10, Đồng Văn Cống, Phường 6, Bến Tre, Việt Nam

Số điện thoại: 097 873 33 38

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 102.415.676,106.356.636 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Làng Chài Seafood ở đâu?

Trả lời: Khu phố Bình Khởi 17A10, Đồng Văn Cống, Phường 6, Bến Tre, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Làng Chài Seafood là bao nhiêu?

Trả lời: 097 873 33 38

Hỏi: Làng Chài Seafood mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[09:30-23:00], Chủ Nhật:[09:30-23:00], Thứ Hai:[09:30-23:00], Thứ Ba:[09:30-23:00], Thứ Tư:[09:30-23:00], Thứ Năm:[09:30-23:00], Thứ Sáu:[09:30-23:00]

Hỏi: Website của Làng Chài Seafood là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Hàng Chinh Thủy - Quảng C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.