Làn Sóng Xanh, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3930 5656
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.762.548, 1.066.892.742


Địa chỉ Làn Sóng Xanh ở đâu?

14 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Làn Sóng Xanh như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-05:00], Chủ Nhật:[11:00-05:00], Thứ Hai:[11:00-05:00], Thứ Ba:[11:00-05:00], Thứ Tư:[11:00-05:00], Thứ Năm:[11:00-05:00], Thứ Sáu:[11:00-05:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Họa Mi 10, Hiệp Thành