LakeView City – Pageland, KĐT Lakeview City

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15 Đường R, KĐT Lakeview City, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 091 659 29 69
Trang web lakeview-city.vn
Vị trí chính xác 107.943.556, 10.677.993.909.999.900


Địa chỉ LakeView City - Pageland ở đâu?

15 Đường R, KĐT Lakeview City, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của LakeView City - Pageland như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Bất Động Sản VẠN LỘC - Tân Phong