Ký túc xá sinh viên giá rẻ, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 131 81 63
Trang web
Vị trí chính xác 107.857.991, 10.666.655.039.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ky Tuc Xa SONADEZI - Long Bình Tân