Ký Túc Xá Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật – Phường 3

Địa chỉ: Trần Phú, Phường 3, Vĩnh Long, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 10.231.742.599.999.900,1.059.711.215 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Ký Túc Xá Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật ở đâu?

Trả lời: Trần Phú, Phường 3, Vĩnh Long, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Ký Túc Xá Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Ký Túc Xá Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Ký Túc Xá Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chung Cư Sinh Viên Minh Phương - Minh Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.