Ký túc xá Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM – Cơ sở 2, P. Bình An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10 Đường số 12 Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3740 4267
Trang web ut.edu.vn
Vị trí chính xác 107.920.622, 10.673.182.779.999.900


Địa chỉ Ký túc xá Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM - Cơ sở 2 ở đâu?

10 Đường số 12 Trần Não, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ký túc xá Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM - Cơ sở 2 như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-22:30], Thứ Hai:[06:00-22:30], Thứ Ba:[06:00-22:30], Thứ Tư:[06:00-22:30], Thứ Năm:[06:00-22:30], Thứ Sáu:[06:00-22:30], Thứ Bảy:[06:00-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ký túc xá Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM - Cơ sở 2, P. Bình An