Kỳ Quan San (Bạch Mộc Lương Tử) – Trung Lèng Hồ

Địa chỉ: GH4P+PXM, Trung Lèng Hồ, Bát Xát, Lào Cai, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 22.506.827.299.999.900,1.035.874.341 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Kỳ Quan San (Bạch Mộc Lương Tử) ở đâu?

Trả lời: GH4P+PXM, Trung Lèng Hồ, Bát Xát, Lào Cai, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Kỳ Quan San (Bạch Mộc Lương Tử) là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Kỳ Quan San (Bạch Mộc Lương Tử) mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Kỳ Quan San (Bạch Mộc Lương Tử) là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  B&U Farm - Đông Hòa