King Flower Hotel, Khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 501 Đường 30 tháng 4, Khu phố 1, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0845 468 068
Trang web
Vị trí chính xác 11.331.648.999.999.900, 1.061.066.223


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khách sạn Huỳnh Như, Tân Hòa