King BBQ, Đông Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Big C Dĩ An, Quốc lộ 1K, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương 590000, Việt Nam
Số điện thoại 0274 7301 579
Trang web kingbbq.com.vn
Vị trí chính xác 108.889.836, 1.067.757.937


Địa chỉ King BBQ ở đâu?

Big C Dĩ An, Quốc lộ 1K, Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương 590000, Việt Nam

Giờ làm việc của King BBQ như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  King BBQ, Phường 4