Kim Thanh Co., Ltd

Địa chỉ: 52, Đường Ngô Gia Tự Duyên Hải TX.Lào Cai

Số điện thoại: 0214 3859 859

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 225.009.393,103.964.361 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Kim Thanh Co., Ltd ở đâu?

Trả lời: 52, Đường Ngô Gia Tự Duyên Hải TX.Lào Cai

Hỏi: Số điện thoại của Kim Thanh Co., Ltd là bao nhiêu?

Trả lời: 0214 3859 859

Hỏi: Kim Thanh Co., Ltd mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Kim Thanh Co., Ltd là gì?

Trả lời:


7,Kim Thanh Co., Ltd,52, Đường Ngô Gia Tự,Duyên Hải,TX.Lào Cai,Lào Cai, Vietnam,2,Kim Thanh Co., Ltd, 52, Đường Ngô Gia Tự, Duyên Hải, TX.Lào Cai, Lào Cai, Vietnam,1,52, Đường Ngô Gia Tự, Duyên Hải, TX.Lào Cai, Lào Cai, Vietnam,4,Lao Cai, VietnamDuyên Hải, TX.Lào Cai,52, Đường Ngô Gia Tự,52, Đường Ngô Gia Tự,Lao Cai,,TX.Lào Cai, Lao Cai,VN

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Công Trình Hàng Không