KIÊN CƯỜNG GYM, Hiệp Bình Phước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 51 Đường Hiệp Bình, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 708000, Việt Nam
Số điện thoại 093 494 93 45
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.482.202, 1.067.205.855


Địa chỉ KIÊN CƯỜNG GYM ở đâu?

51 Đường Hiệp Bình, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 708000, Việt Nam

Giờ làm việc của KIÊN CƯỜNG GYM như thế nào?

Chủ Nhật:[05:00-10:00], Thứ Hai:[05:00-21:00], Thứ Ba:[05:00-21:00], Thứ Tư:[05:00-21:00], Thứ Năm:[05:00-21:00], Thứ Sáu:[05:00-21:00], Thứ Bảy:[05:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  GYM HCA, Hồ Chí Minh