Kichi Kichi Ninh Bình – Đông Thành

Địa chỉ: 219 đường Đ. Lương Văn Thăng, Đông Thành, Ninh Bình, 430000, Việt Nam

Số điện thoại: 0229 7300 515

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 202.638.213,1.059.755.464 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Kichi Kichi Ninh Bình ở đâu?

Trả lời: 219 đường Đ. Lương Văn Thăng, Đông Thành, Ninh Bình, 430000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Kichi Kichi Ninh Bình là bao nhiêu?

Trả lời: 0229 7300 515

Hỏi: Kichi Kichi Ninh Bình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-22:00], Thứ Hai:[11:00-22:00], Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00]

Hỏi: Website của Kichi Kichi Ninh Bình là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Hàng Chang Chang Seafood - Đức Ninh Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.