Kichi Kichi Lẩu băng chuyền, Hiệp Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 714 Cách Mạng Tháng 8, Hiệp Ninh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 7300 568
Trang web
Vị trí chính xác 11.308.582.699.999.900, 1.061.133.835


Địa chỉ Kichi Kichi Lẩu băng chuyền ở đâu?

714 Cách Mạng Tháng 8, Hiệp Ninh, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Kichi Kichi Lẩu băng chuyền như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đất giá rẻ, Hiệp Thành