Kichi-Kichi GO! Bến Tre – Võ Nguyên Giáp

Địa chỉ: Shop 07 TTTM Big C Go Bến Tre, Võ Nguyên Giáp, Việt Nam, Bến Tre 86000, Việt Nam

Số điện thoại: 0275 7300 004

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 102.546.096,10.636.011.239.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Kichi-Kichi GO! Bến Tre ở đâu?

Trả lời: Shop 07 TTTM Big C Go Bến Tre, Võ Nguyên Giáp, Việt Nam, Bến Tre 86000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Kichi-Kichi GO! Bến Tre là bao nhiêu?

Trả lời: 0275 7300 004

Hỏi: Kichi-Kichi GO! Bến Tre mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hỏi: Website của Kichi-Kichi GO! Bến Tre là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Làng Chài Seafood - Phường 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.