Kichi Kichi CMT8 Tây Ninh, Hiệp Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 698, Cách Mạng Tháng Tám, Hiệp Ninh, Tây Ninh, 840000, Việt Nam
Số điện thoại 0276 7300 568
Trang web kichi.com.vn
Vị trí chính xác 113.085.992, 1.061.133.493


Địa chỉ Kichi Kichi CMT8 Tây Ninh ở đâu?

698, Cách Mạng Tháng Tám, Hiệp Ninh, Tây Ninh, 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của Kichi Kichi CMT8 Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  bò tươi út hai, Ngã tư đường