Kichi Kichi Aeon mall, Bình Dương 100000

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Aeon Mall Bình Dương Canary, Đại lộ Bình Dương, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An Aeon Mall, Bình Dương 100000, Việt Nam
Số điện thoại 0274 7300 207
Trang web kichi.com.vn
Vị trí chính xác 10.930.784, 106.712.415


Địa chỉ Kichi Kichi Aeon mall ở đâu?

Aeon Mall Bình Dương Canary, Đại lộ Bình Dương, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An Aeon Mall, Bình Dương 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Kichi Kichi Aeon mall như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cách tìm kiếm nhà môi giới bất động sản