KIA Tây Ninh, Tây Ninh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 82 Trần Phú, Khu phố Ninh Trung, P, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 880 55 81
Trang web 0276 3813 636
Vị trí chính xác Khu phố 4, Công ty vận tải đường bộ


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà máy tôn tâm đức tài, Gia Lộc