KÍ TÚC XÁ ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÂN HIỆU TẠI TP.HCM, Tăng Nhơn Phú A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ RQVW+C3M, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3730 9099
Trang web utc2.edu.vn
Vị trí chính xác 108.435.771, 1.067.951.585


Xem thêm:  Nhà Trọ Anh Bằng - Phường 5