Khu vườn Ông Bảy – làng Đại Bình

Địa chỉ: P3C3+378, làng Đại Bình, Quế Sơn, Quảng Nam, Việt Nam

Số điện thoại: 090 262 99 60

Trang web: business.google.com

Bản đồ chỉ đường: 157.201.618,1.080.532.143 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu vườn Ông Bảy ở đâu?

Trả lời: P3C3+378, làng Đại Bình, Quế Sơn, Quảng Nam, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu vườn Ông Bảy là bao nhiêu?

Trả lời: 090 262 99 60

Hỏi: Khu vườn Ông Bảy mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Khu vườn Ông Bảy là gì?

Trả lời: business.google.com

Xem thêm:  Khu du lịch vườn trái cây Gia Thế, Bến Củi