Khu Vui Chơi Tám Đáng, Trảng Dài

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2V29+6PW, Cầu Tam giang, Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 094 876 13 54
Trang web
Vị trí chính xác 110.006.232, 1.068.693.141


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khu dã ngoại Chill cùng Nắng - Ninh Xuân