Khu thể thao dưới nước tỉnh Tiền Giang – Phường 6

Địa chỉ: 24 Phan Lương Trực, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 103.573.793,1.063.491.231 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu thể thao dưới nước tỉnh Tiền Giang ở đâu?

Trả lời: 24 Phan Lương Trực, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu thể thao dưới nước tỉnh Tiền Giang là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Khu thể thao dưới nước tỉnh Tiền Giang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:00-11:30], Chủ Nhật:[06:00-11:30], Thứ Hai:[06:00-11:30], Thứ Ba:[06:00-11:30], Thứ Tư:[06:00-11:30], Thứ Năm:[06:00-11:30], Thứ Sáu:[06:00-11:30]

Hỏi: Website của Khu thể thao dưới nước tỉnh Tiền Giang là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Hồ Lý Tự Trọng - Bắc Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.