Khu nhà ở xã hội – Cty CPĐT PT nhà Bắc Ninh – Vạn An

Địa chỉ: Đường Tô Hiến Thành, Vạn An, Bắc Ninh, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 211.963.325,1.060.649.926 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Khu nhà ở xã hội – Cty CPĐT PT nhà Bắc Ninh ở đâu?

Trả lời: Đường Tô Hiến Thành, Vạn An, Bắc Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Khu nhà ở xã hội – Cty CPĐT PT nhà Bắc Ninh là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Khu nhà ở xã hội – Cty CPĐT PT nhà Bắc Ninh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Khu nhà ở xã hội – Cty CPĐT PT nhà Bắc Ninh là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Coffee&Cakes - Võ Cường