Khu nhà ở Thái Bình Dương – Tân Phước Khánh, Tân Phước Khánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2P2M+H8F, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 097 909 01 38
Trang web taotinphat.com
Vị trí chính xác 11.001.448.499.999.900, 1.067.332.955


Địa chỉ Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Phước Khánh ở đâu?

2P2M+H8F, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Khu nhà ở Thái Bình Dương - Tân Phước Khánh như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  NHÀ ĐẦU TƯ HUẾ .COM - Thừa Thiên Huế 49000